Woud van emoties

Annegien heeft de afscheidsbijeenkomst van mijn vrouw, de moeder van onze kinderen van drie, zes en acht jaar, op heel bijzondere manier geleid. Via via kwamen we een paar maanden voor het overlijden van mijn vrouw met haar in contact. Toen kwam een en ander steeds dichterbij en wilden we de begrafenis gaan plannen. Je treedt dan echter binnen in een wereld die je niet kent; je moet dingen doen die onontkoombaar zijn maar erg gevoelig liggen. Annegien heeft ons sinds die tijd erg goed begeleid, en ons helpen laveren door het woud van emoties, maar ook in praktische zaken. Zij heeft veel goede tips gegeven voor het hele traject van afscheid nemen. Haar bijdrage daarin was heel waardevol.

EK