Rust en zachte daadkracht

Wij hebben Annegien gevraagd om het afscheid van mijn man te begeleiden.
Al na tien minuten in het eerste gesprek zei mijn oudste zoon spontaan: “Wat ben ik blij dat jij er bent”.
Ook zelf ervoer ik haar rust maar ook zachte daadkracht als zeer welkom.
Zij nam ons aan de hand via diverse vragen en speelde daarbij nauw in op onze persoonlijke behoeften. Die wist Annegien heel zuiver boven water te halen. Haar praktische tips bleken ook zeer nuttig.
Zonder Annegien waren we ondergesneeuwd in ons verdriet en was het afscheid niet zo mooi en passend geweest.

Ariane