Weergaloze begeleiding

Je begeleiding in het hele zo onverwachte en ongewenste proces na het overlijden van Koos – nog maar drie jaar nadat je ons huwelijk inzegende – heb ik buitengewoon op prijs gesteld. Het bleef rustig en intiem en toch konden zaken te berde worden gebracht en aangeraakt worden die dat nodig hadden, zeker ook in relatie tot zijn kinderen. Je woorden, je attitude en je zorgzame aandacht hebben veel rust gebracht. De wonden moeten helen en het gemis moet wennen. Ik dank je voor je weergaloze begeleiding in Koos en mijn veel te korte, intense en gezamenlijke leven.

Anneke