Home

Ritualiter betekent: op ceremoniële wijze.

Je wilt op een bijzondere, stijlvolle manier stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis in je leven. Persoonlijk en volstrekt uniek; het gaat over de essentie van wat jij wilt vieren of gedenken. Het gaat om samen stilstaan bij wat het leven brengt of heeft gebracht of bij wat of wie verloren is gegaan.

Vanuit meer dan dertig jaar ervaring en met grote inzet en betrokkenheid denk ik graag mee en help ik om van dat speciale moment, vrolijk of verdrietig, juist dát moment te maken dat past. Dat raakt en je bij blijft, een leven lang.

Bovendien leven veel mensen met vragen op het gebied van zingeving, religiositeit en spiritualiteit of andere levensvragen. Soms meer praktische vragen, soms meer existentieel, soms over rouw en verlies, soms over relaties of andere zaken. Het kan prettig zijn om in gesprek te gaan met iemand met een luisterend oor en heel wat (levens)ervaring. Daarvoor is het ‘gesprek op de bank’, bij mij thuis. Om soms (weer) even een stapje verder te komen, en alleen of samen met je partner of anderen je gedachten en gevoelens te (helpen) ordenen.

Annegien Ochtman-de Boer
035 – 6932052 of 06 – 23777916, info@ritualiter.nl

Voor preekbeurten, tarieven en andere informatie (klik hier).

Recent artikel in de NRC over scheidingsrituelen: lees hier

Ter gelegenheid van het koperen (12,5-jarig!) bestaan van Ritualiter verscheen in november 2018 de Nieuwsbrief 2018

Ervaringen

Meer ervaringen lezen >>>

Of vraag om informatie: 035 - 693 20 52, info@ritualiter.nl

Prangende vragen

We zijn niet gelovig, maar wilden wel ons huwelijk de oprechte diepgang geven die je zelden bij een burgerlijke ceremonie meemaakt. Wij hebben in besloten kring daarom een heel bijzondere bijeenkomst gehad, met veel muziek en stof tot nadenken. Onder leiding van Annegien hebben we ieder een belofte aan elkaar geschreven, die we nooit zullen vergeten. De sturing van Annegien en haar soms prangende vragen maakten het mogelijk de diepe gevoelens en voornemens jegens elkaar onder woorden te brengen. Wij vinden dit nog steeds een unieke invulling van onze huwelijksdag.

Marc en Christine

Bewustwordingsproces

Annegien heeft ervoor gezorgd dat we onze huwelijksceremonie op een persoonlijke wijze vorm hebben kunnen geven. De gesprekken vooraf waren onderdeel van een bewustwordingsproces, wat het (niet-kerkelijk) huwelijk voor ons betekent, en betekenden ook een verdieping voor onze relatie. Tijdens de huwelijksdag zelf konden we het verloop van de ceremonie helemaal aan haar overlaten, en volledig genieten van het moment. Het is een onvergetelijke bijeenkomst geworden met alle personen die ons dierbaar zijn. Annegien, hartelijk dank voor alles!

Helen en Floris