Home

Ritualiter betekent: op ceremoniële wijze.

Je wilt op een bijzondere, stijlvolle manier stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis in je leven. Persoonlijk en volstrekt uniek; het gaat over de essentie van wat jij wilt vieren of gedenken. Het gaat om samen stilstaan bij wat het leven brengt of heeft gebracht of bij wat of wie verloren is gegaan.

Vanuit meer dan dertig jaar ervaring en met grote inzet en betrokkenheid denk ik graag mee en help ik om van dat speciale moment, vrolijk of verdrietig, juist dát moment te maken dat past. Dat raakt en je bij blijft, een leven lang.

Bovendien leven veel mensen met vragen op het gebied van zingeving, religiositeit en spiritualiteit of andere levensvragen. Soms meer praktische vragen, soms meer existentieel, soms over rouw en verlies, soms over relaties of andere zaken. Het kan prettig zijn om in gesprek te gaan met iemand met een luisterend oor en heel wat (levens)ervaring. Daarvoor is het ‘gesprek op de bank’, bij mij thuis. Om soms (weer) even een stapje verder te komen, en alleen of samen met je partner of anderen je gedachten en gevoelens te (helpen) ordenen.

Annegien Ochtman-de Boer
035 – 6932052 of 06 – 23777916, info@ritualiter.nl

Voor preekbeurten, tarieven en andere informatie (klik hier).

Recent artikel in de NRC over scheidingsrituelen: lees hier

Ter gelegenheid van het koperen (12,5-jarig!) bestaan van Ritualiter verscheen in november 2018 de Nieuwsbrief 2018

Ervaringen

Meer ervaringen lezen >>>

Of vraag om informatie: 035 - 693 20 52, info@ritualiter.nl

Waardevolle gesprekken

Jaren geleden hadden wij samen een keer een huwelijk bijgewoond waar Annegien de dominee was. De ceremonie had destijds zo'n indruk op ons gemaakt dat toen wij zelf besloten om te gaan trouwen wij direct aan haar dachten. De ceremonie was voor ons het belangrijkste ingrediënt van de dag en dat is het ook zeker geworden, met name dankzij Annegien. Natuurlijk speelde de romantische Vondelkerk, de heerlijke lentezon en een kerk vol stralende familieleden en vrienden ook een grote rol, maar de ceremonie zelf - een combinatie van persoonlijke verhalen, geloof, gedichten en prachtige muziek - maakte de dag tot de mooiste van ons leven! De gesprekken die we vooraf hebben gevoerd met Annegien waren erg waardevol voor ons, want wanneer neem je nog de tijd om elkaar echt te vertellen wat je voor elkaar voelt en waarom je je zo gelukkig voelt bij de ander? Deze gesprekken hebben de weg naar het altaar voor ons geplaveid.Annegien haar werkwijze leidt tot een persoonlijke ceremonie waar niet alleen wij, maar ook al onze gasten nog graag over napraten. Lieve Annegien, nogmaals heel veel dank!

Caroline en Klaas

Extra verdieping

saar en ernstWaar we naar op zoek waren, hebben we bij Annegien gevonden . Een standaard huwelijksvoltrekking voor de burgerlijke stand was voor ons te onpersoonlijk. We zijn beiden met een gelovige insteek opgevoed, Winemar protestants en Marjolein katholiek. In ons dagelijks leven zijn wij echter geen van beide belijdende kerkgangers. We waren daarom op zoek naar een invulling van onze huwelijksvoltrekking die bij onze levenswijze past. Gelukkig kwamen we via familie bij Annegien uit. We hebben het vrijblijvende kennismakingsgesprek wat volgde als zeer prettig ervaren. Dit gaf een zeer prettige basis voor een verdere samenwerking naar ons huwelijk toe. Allereerst was het fijn dat tijdens de voorbereidende gesprekken de basale vragen aan de orde kwamen: Waarom wil je trouwen en waarom wil je juist met die ander trouwen? Hierover expliciet nadenken en het aan elkaar verwoorden geeft extra verdieping in onze relatie. Vervolgens hebben we ook veel tijd besteed aan het doorspreken van de kleinste details, wat absoluut tot een enorme meerwaarde van de ceremonie heeft geleid. Ten slotte heeft Annegien een prettig kritische inbreng tijdens de voorbereiding getoond, waardoor wij helemaal het gevoel hadden dat de huwelijksvoltrekking ook echt ons ritueel is geworden. Een aantal gasten die een van ons twee minder goed kenden, gaven aan door deze ceremonie het gevoel te hebben de ander nu beter te hebben leren kennen. Dit was voor ons een leuke bevestiging!

Winemar en Marjolein