Sterk betrokken

Annegien is voor mijn vrouw en mij en in een latere fase ook voor onze drie kinderen een wijs rustpunt geweest in de moeilijke periode waarin wij werden geconfronteerd met de ziekte en het overlijden van mijn vrouw die maar 53 jaar werd. Annegien weet op een bijzonder indrukwekkende manier haar ervaring en ideeën dienstbaar te maken aan het proces dat we moesten doormaken om tot goede beslissingen te komen, zowel voor als na het overlijden. Waren die eenmaal genomen dan zorgde zij ervoor dat ze werden uitgewerkt zoals je dat wilde. Ondertussen bouwt ze een relatie op die het haar mogelijk maakt op sterk betrokken en eigen wijze de van haar gewenste bijdrage te leveren aan de begeleiding van ons allemaal, voor en na het overlijden en bij de ceremonie waar de inspanningen (deels) op gericht waren.

Na een jaar was zij er weer bij om tijdens een korte plechtigheid bij het graf nog eens met elkaar stil te staan. Ook dat was weer een belangrijk moment in het proces waar wij doorheen moesten.

Peter