Onafhankelijke gespreksleider

Toen mijn vader kwam te overlijden na enkele moeizame en verwarrende laatste jaren van voortschrijdende dementie was het erg prettig om iemand van buiten de familiekring te kunnen betrekken bij de organisatie en de vormgeving van het afscheid. Mijn moeder en haar vijf volwassen kinderen hadden allemaal hun eigen beleving en verdriet bij dit afscheid. Toch moesten we met zijn allen in korte tijd samen beslissingen nemen over zulke belangrijke dingen als een waardige afscheidsceremonie voor mijn vader. Al snel bleek het geen gemakkelijke opgave om alle verschillende meningen en gedachten op één lijn te krijgen, met respect voor ieders standpunt. Ik heb ervaren dat het buitengewoon prettig is als er een onafhankelijke gespreksleider aanwezig is die oplossingen kan aandragen en verbindingen kan leggen of knopen kan doorhakken als wij er zelf niet uitkwamen. Daardoor was er ruimte voor ieders gevoelens en gevoeligheden die anders tot irritaties hadden geleid.
Hulp bij de organisatie was ook geen overbodige luxe, omdat we eigenlijk geen van allen goed op de hoogte waren van de verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden die een begrafenis met betrekking tot eigen invulling biedt. Annegien bracht ons op het idee om de uitgebreide familie van moeder, kinderen en kleinkinderen op verschillende manieren te betrekken in de rituelen die horen bij het afscheid nemen. Zij heeft met haar praktische en inhoudelijke begeleiding rust en structuur weten aan te brengen in een voor ons toch vrij chaotische situatie. Mede daardoor hebben wij een betekenisvolle dag mogen beleven waar wij met veel goede herinneringen op terug mogen kijken.

H.