Geboorte vieren / Gezingeving

Blijdschap, verwondering, dankbaarheid die je wilt vieren, samen met anderen, seculier of niet. Beloften die je wilt uiten. Peetouders die je wilt betrekken.
Dat kan allemaal in een (doop)ceremonie bij je thuis, in de natuur, in een kerk(je) of waar dan ook. Ingevuld op een manier die precies past bij wat jullie als ouders hopen, willen en wensen voor je kind, of voor het hele gezin tegelijk.

De ceremonie (‘gezingeving’ is er een mooi nieuw woord voor!) zal natuurlijk een vrolijk karakter hebben. Er is ruimte voor inbreng van de ouders, voor muziek, bijvoorbeeld door familie of vrienden, voor samen zingen, voor creativiteit, of voor wat we ook maar bedenken. Zodat het helemaal jullie ritueel wordt, dat gaat over de essentie van wat jullie willen vieren, met en voor jullie kind(eren).

Ervaringen

Meer ervaringen over geboortevieringen lezen >>>

Of vraag om informatie: 035 - 693 20 52, info@ritualiter.nl

Eigen doopbelofte

Onze beide dochters, Lotte en Barbarien, zijn door Annegien gedoopt. Het sprak voor ons vanzelf om haar als dominee te vragen omdat zij ons ook heeft getrouwd. We hadden erg goede ervaringen met de prettige manier waarop ze die dienst toen leidde en met de wijze waarop we ons trouwen in de kerk samen konden voorbereiden. We vonden het belangrijk om de doopbelofte aan Lotte en Barbarien zelf vorm te geven. Bij ons denken over en schrijven van die belofte werden we ook nu weer op pad gestuurd met huiswerk. Casper gelooft niet in een God en Lijsbeth wel. We hebben de kinderen beloofd ze te vertellen over en in contact te brengen met het geloof in God. We beloofden om ze bouwstenen aan te reiken voor hun streven naar een gelukkig leven en ze te helpen hun talenten te ontwikkelen. We spraken ook uit te beseffen dat wij dat niet alleen konden en hoefden te doen; dat daar ook anderen voor nodig zouden zijn. Daarom vonden wij het belangrijk om de plechtigheid te vieren in de aanwezigheid van die anderen: naaste familie en vrienden. Hardop uitgesproken beloften winnen zo aan kracht en krijgen een meer bindende betekenis. Wij woonden in die tijd in Duitsland maar de doopdienst vond plaats in de kerk van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum (de “thuiskerk”van Annegien). Het werd een heel intieme, feestelijke dienst, ook met mooie muziek. Samen zongen we aan het begin “Com nu met sang van zoete tonen” uit: Valerius’Gedenckklank. Dit lied zette de toon voor een dienst waaraan we nu nog steeds – de dochters, geboren in 1990 en 1992, zijn al behoorlijk groot – met heel veel plezier terugdenken.

Casper en Lijsbeth

De kern zoeken

5x Dopen door Annegien Wij spannen vast de kroon met het dopen van al onze vijf kinderen door Annegien. Elke keer weer een bijzonder proces van het samen inrichten van de gewone zondagse kerkdienst, van begin tot eind. We genoten van alles mee mogen bedenken. We genoten van het proces van het schrijven van elke doopbelofte, het graven in onszelf naar datgene wat bij dit kind past en bij ons past. De kern zoeken. Steeds weer. Niet alleen de doopdienst zelf blijft ons bij maar ook alle voorbereidingen op weg er naar toe zijn bijzondere momenten die wij koesteren.

Hanneke en Ewout

Stel je vraag
Snel contact?
Ik ben benieuwd wat je vraag is!