Geboorte vieren

Blijdschap, verwondering, dankbaarheid die je wilt vieren, samen met anderen.
In een doopdienst of bij je thuis, in de natuur of waar dan ook. Ingevuld op een manier die precies past bij wat jullie als ouders hopen, willen en wensen voor je kind.

De ceremonie zal natuurlijk een vrolijk karakter hebben. Er is ruimte voor inbreng van de ouders, voor muziek, bijvoorbeeld van familie, voor samen zingen, voor creativiteit, of voor wat we ook maar bedenken. Zodat het helemaal jullie ritueel wordt, dat gaat over de essentie van wat jullie willen vieren.

Ervaringen

Meer ervaringen over geboortevieringen lezen >>>

Of vraag om informatie: 035 - 693 20 52, info@ritualiter.nl

De kern zoeken

5x Dopen door Annegien Wij spannen vast de kroon met het dopen van al onze vijf kinderen door Annegien. Elke keer weer een bijzonder proces van het samen inrichten van de gewone zondagse kerkdienst, van begin tot eind. We genoten van alles mee mogen bedenken. We genoten van het proces van het schrijven van elke doopbelofte, het graven in onszelf naar datgene wat bij dit kind past en bij ons past. De kern zoeken. Steeds weer. Niet alleen de doopdienst zelf blijft ons bij maar ook alle voorbereidingen op weg er naar toe zijn bijzondere momenten die wij koesteren.

Hanneke en Ewout

Wonderschoon

Wij wilden onze dochter Bloem graag in een speciale doopdienst, aan haar gewijd, in de remonstrantse kerk in Bussum laten dopen. Daar ben ik namelijk zelf opgegroeid. Na uitvoerig overleg met Annegien is een prachtige dienst samengesteld, waar wij ons zeer goed over voelden. Er was mooie en bij ons passende muziek, er werd een gedicht voorgedragen door een goede vriend, en Annegien vertelde een prachtig verhaal. Daarin bracht zij vooral het belang (voor ons) van een doop onder het voetlicht. De doop zelf, waar een achttal kinderen aan mee mocht doen, was heel bijzonder. Wij kijken met een dankbaar en wonderschoon gevoel terug op deze viering. Wij zijn blij met de keuze die we maakten om de doop van Bloem op deze manier vorm te geven.

Justus en Emily