Ervaringen

Meer ervaringen over geboortevieringen lezen >>>

Of vraag om informatie: 035 - 693 20 52, info@ritualiter.nl

Wonderschoon

Wij wilden onze dochter Bloem graag in een speciale doopdienst, aan haar gewijd, in de remonstrantse kerk in Bussum laten dopen. Daar ben ik namelijk zelf opgegroeid. Na uitvoerig overleg met Annegien is een prachtige dienst samengesteld, waar wij ons zeer goed over voelden. Er was mooie en bij ons passende muziek, er werd een gedicht voorgedragen door een goede vriend, en Annegien vertelde een prachtig verhaal. Daarin bracht zij vooral het belang (voor ons) van een doop onder het voetlicht. De doop zelf, waar een achttal kinderen aan mee mocht doen, was heel bijzonder. Wij kijken met een dankbaar en wonderschoon gevoel terug op deze viering. Wij zijn blij met de keuze die we maakten om de doop van Bloem op deze manier vorm te geven.

Justus en Emily

Thuis in intieme en vertrouwde setting: het spirituele op een aardse en nuchtere manier verwoord

Onlangs hebben wij (ook) ons vierde kindje door Annegien laten dopen. Allereerst voelde het heel prettig om weer met Annegien samen te werken, misschien wel juist door de rituelen die zij in het verleden al voor en met ons heeft gedaan. Ditmaal was het echter wel in een heel bijzondere setting, namelijk bij ons thuis. Mede gedreven door corona kwam dit als idee naar voren dat Annegien direct omarmde. En zo bleek het ook uit te pakken, het was intiem, vertrouwd en een boven verwachting geweldige setting voor een doopritueel. Weliswaar in kleine kring, maar eigenlijk was dat juist heel fijn. En door de doop van Piet Hein thuis, heeft ons ’thuis’ eigenlijk ook extra verdieping voor ons gekregen. Als altijd - ja dat durf ik ze zeggen bij doop nummer 4 - was het ontzettend fijn en bijzonder om echt heel bewust samen stil te staan bij wat we onze zoon mee willen geven, wat we belangrijk vinden in het leven en in zijn opvoeding en hoe we beloven hem te zullen grootbrengen, om dat vervolgens in het bijzijn van onze dierbaren uit te spreken en zo samen met hen Piet Heins komst op deze wereld te vieren. Annegien heeft opnieuw het doopritueel enorm professioneel begeleid; goed voorbereid, overal aan gedacht, niets wordt aan het toeval overgelaten maar tegelijkertijd voldoende ruimte voor flexibiliteit en humor. Zo hebben we voordat we aan dienst begonnen met de hele groep eerst goed geoefend op de liederen. Dat gaf iedereen een glimlach en vervolgens vertrouwen tijdens de dienst. Annegien heeft opnieuw het spirituele op een aardse, nuchtere en bij ons passende manier weten te verwoorden, weer heel veel dank daarvoor, mede namens Piet Hein!

FREP & CO, september 2021

Stel je vraag
Snel contact?
Ik ben benieuwd wat je vraag is!