Herkenning

Wij kijken terug op een mooi afscheid en zijn heel erg blij dat jij naast ons hebt gestaan. De regie maar ook jouw woorden waarin wij mijn schoonmoeder heel erg herkenden. Je hebt goed geluisterd! Ik hoop dat we nog eens samen met jou een gebeurtenis mogen vorm geven maar dan nu maar eens een vrolijke!

Annita

Extra waarde

We kijken nog altijd heel goed terug op die 29e augustus 2009, toen we een stap zetten waar we allebei nog zo blij over zijn, over hoe we die vorm hebben gegeven en wat die voor ons heeft betekend. Er wordt vaak gezegd (en ik heb daar zelf aan meegedaan!) dat trouwen geen extra waarde heeft. Wij vinden nu allebei dat het veel waarde heeft toegevoegd, het hele proces er naartoe en ook de gesprekken met jou hebben veel toegevoegd. We putten daar ook kracht uit, als dat nodig is. Het ‘samen’ is na die dag op een niet te definiëren wijze sterker en vooral krachtiger geworden, en het is goed daar af en toe weer eens even bij stil te staan.

Cynthia en Frank

Bewustwordingsproces

Annegien heeft ervoor gezorgd dat we onze huwelijksceremonie op een persoonlijke wijze vorm hebben kunnen geven. De gesprekken vooraf waren onderdeel van een bewustwordingsproces, wat het (niet-kerkelijk) huwelijk voor ons betekent, en betekenden ook een verdieping voor onze relatie. Tijdens de huwelijksdag zelf konden we het verloop van de ceremonie helemaal aan haar overlaten, en volledig genieten van het moment. Het is een onvergetelijke bijeenkomst geworden met alle personen die ons dierbaar zijn. Annegien, hartelijk dank voor alles!

Helen en Floris

Juiste toonzetting

Mijn dochter Madeleine is als een verrassing in mijn leven gekomen. Ze is heel speciaal voor mij, omdat ik gedurende de zwangerschap alleen was en wij de eerste drie jaren van haar leven samen waren. Zelf heb ik een hele summiere katholieke achtergrond meegekregen. Genoeg voor mij om de waarde van een geloof in te zien. Madeleine wilde ik iets meegeven als houvast, maar ja, hoe? Peetouders gunde ik haar omdat ik zelf regelmatig op mijn peettante terugval, maar hoe maak je aan de dierbaren om je heen duidelijk dat die mensen door mij voor Madeleine zijn benaderd?
Via via kwam ik in contact met Annegien. Samen met haar heb ik gesproken over de rol van Madeleine in mijn leven, over de rol die in mijn beleving peetouders hebben en over de rol van het geloof in mijn leven.
Op een zeer unieke manier heeft Annegien dit gesprek weten om te zetten in een plechtigheid rondom een reeds geplande lunch. De ceremonie duurde een klein half uur, vond plaats in de vertrouwde omgeving van Madeleine, namelijk de huiskamer, met alleen diegenen erbij die een belangrijke rol spelen in haar leven. De toonzetting, de beloftes, het ingehuurde koortje, alles klopte. De dag was voor mij zeer emotioneel. Madeleine kreeg, behalve twee peetouders, ook geestelijk de belofte van een vader. Mijn nieuwe partner heeft, mede door de beloftes die Annegien heeft opgesteld, samen met mij verantwoordelijkheid voor Madeleine op zich genomen.

Jacqueline

Verdieping en humor

OenMkleinWij hebben een geweldige trouwdag gehad. Deze dag begon op een prachtige zonnige zaterdag met een ceremonie geleid door Annegien. Nog steeds krijgen wij opmerkingen van gasten dat ze de ceremonie zo mooi en bijzonder vonden. Vervolgens komt de vraag: “Hoe kwamen jullie aan Annegien?” Een vriendin die Annegien in actie had gezien bij een eerder huwelijk had ons getipt. Een gouden tip. Wij wilden geen kerkelijke ceremonie, maar zochten wel verdieping. Al snel bleek in de voorbereidende gesprekken bij Annegien thuis dat zij de aangewezen persoon voor ons was. Verdieping en humor die hand in hand gaan. Annegien heeft ons met haar ervaring enorm geholpen om de ceremonie vorm te geven. En heeft ons ook geholpen, zonder dat we dat in de gaten hadden, om emotioneel klaar te zijn voor dé dag. Dat is zo goed gelukt dat wij niet anders konden dan stralen. Eigenlijk willen we wel elk jaar opnieuw trouwen,…met Annegien erbij!

Odette en Marjolein

Persoonlijke aanpak

Op 4 juni 2010 zijn wij getrouwd. Omdat we graag een ceremonie wilden hebben die paste bij onze gedachte, gevoel en geloofsovertuiging, hebben we Annegien benaderd. In eerste instantie kregen we van haar veel vragen over onszelf, om in gesprek te komen met elkaar. Ook werden getuigen en familieleden ingeschakeld om een rol te vervullen tijdens de ceremonie. Wij zien de aanpak van Annegien niet alleen als begeleider van de ceremonie, maar eigenlijk ook als een soort ‘weddingplanner’: adviserend en delen van ervaringen met eerdere huwelijken. Annegien heeft ons dingen aangegeven die we nooit zelf bedacht zouden hebben. (Oppas voor de kleinste kinderen, met als tweeledig doel: rust tijdens de ceremonie en een door kinderen gemaakt cadeau voor het bruidspaar.)
Ook belangrijk waren haar persoonlijke aanpak en oog hebben voor onze keuzes en samenhang van het geheel. We hadden de regie zelf in handen, en toch was de ceremonie een verrassing! We zijn erg blij dat we Annegien hebben ingeschakeld, waarmee we de volledige verbinding tussen diepgang en officiële huwelijksvoltrekking hebben kunnen maken. Annegien, bedankt !
We kijken nog steeds terug op een geweldige dag; het lijkt alsof het gisteren gebeurd is!

Remko en Majorie

Waardevolle gesprekken

Jaren geleden hadden wij samen een keer een huwelijk bijgewoond waar Annegien de dominee was. De ceremonie had destijds zo’n indruk op ons gemaakt dat toen wij zelf besloten om te gaan trouwen wij direct aan haar dachten. De ceremonie was voor ons het belangrijkste ingrediënt van de dag en dat is het ook zeker geworden, met name dankzij Annegien. Natuurlijk speelde de romantische Vondelkerk, de heerlijke lentezon en een kerk vol stralende familieleden en vrienden ook een grote rol, maar de ceremonie zelf – een combinatie van persoonlijke verhalen, geloof, gedichten en prachtige muziek – maakte de dag tot de mooiste van ons leven! De gesprekken die we vooraf hebben gevoerd met Annegien waren erg waardevol voor ons, want wanneer neem je nog de tijd om elkaar echt te vertellen wat je voor elkaar voelt en waarom je je zo gelukkig voelt bij de ander? Deze gesprekken hebben de weg naar het altaar voor ons geplaveid.Annegien haar werkwijze leidt tot een persoonlijke ceremonie waar niet alleen wij, maar ook al onze gasten nog graag over napraten. Lieve Annegien, nogmaals heel veel dank!

Caroline en Klaas

Bruiloft stond als een huis

Annegien heeft ons geholpen om van onze bruiloft een enorm succes te maken! Ondanks dat we er uiteindelijk voor gekozen hebben om niet voor de kerk te trouwen gaven de voorbereidende gesprekken de diepgang waar we naar zochten. Annegien’s ervaring heeft ons geholpen handen en voeten te geven aan de ceremonie op een manier die volledig aansloot op wat wij belangrijk vonden. Naast haar ervaring als deskundige op het spirituele vlak heeft ook haar praktische (en soms kritische!) instelling bijgedragen aan het organiseren van een bruiloft die stond als een huis. Annegien, bedankt!

Yolande en Bram

Prachtig feest

Na een bewogen voorgeschiedenis met hoogte- en dieptepunten kwamen Josée en ik elkaar weer tegen tijdens een familiefeestje. Zij was weduwe, ik weduwnaar. We raakten in gesprek en later verliefd. Beiden rond de zestig en toch weer jong bij vlagen, ondanks terugkerende rouwmomenten die we herkenden en van elkaar meebeleefden. We besloten te trouwen om dit ‘wonder’ te vieren en om ook de verschillende families en kinderen bij ons geluk te betrekken.Maar hoe geef je een trouwritueel vorm, waarbij zoveel emoties bij ons en onze families een rol spelen?Josée had jou meegemaakt als begeleidster van een begrafenisritueel en was onder de indruk geraakt van jouw manier van werken.We besloten jou te vragen onze huwelijksceremonie samen met ons voor te bereiden. Na een serie diepgaande gesprekken, waarbij zowel inhoudelijke als praktische zaken en adviezen de revue passeerden, groeide een mooi beeld van het door ons gewenste ritueel. Met mooie muziek en prachtige teksten, uitgesproken door kinderen en familieleden, werd het een onvergetelijke bruiloft. Jij was daarbij de betrokken en fijngevoelige regisseur met voldoende distantie, waardoor onze dierbaren met ons de wisselende emoties konden delen zonder verstoring van de balans.We kijken terug op een prachtig feest, dat onder jouw regie vorm kreeg. De destijds aanwezige familieleden en vrienden komen er ook nog regelmatig op terug: ‘het was een heel bijzondere dag’.

Josée en Wallérand

Onschatbare waarde

Jouw bijdrage aan de plechtigheid bij het afscheid van mijn vader was onmisbaar. Het heeft mij veel steun gegeven iemand naast ons te hebben staan die niet alleen net dàt deed wat we zelf niet konden, maar die ook in ‘onze sfeer’ kon opereren. Dat was van onschatbare waarde. Het zijn dagen met een zeer bijzondere intensiteit geweest.
Dank voor je goede zorgen, je woorden en je aanwezigheid in ons gezin.

A.

Ronde ceremonie

Ik kan me nog goed herinneren dat wij aan het varen waren met vrienden aan wie wij vertelden wat we wilden met onze bruiloft: niet voor de kerk trouwen en ook niet getrouwd worden door een aan ons toebedeelde ambtenaar. Daar hadden we een aantal slechte ervaringen mee. Het moest een ceremonie worden waarin zowel wij als de genodigden echt de trouwbelevenis zouden voelen, dus er moest een klein stukje bezinning komen en mooie muziek gespeeld worden. Ook wilden we dat hoofdzakelijk onze getuigen zouden spreken en dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het geheel als het ware aan elkaar zou smelten en niet zelf alleen aan het woord zou zijn, jij zou dat later “het is mijn taak om het verhaal van de ceremonie rond te maken” noemen. Ook wilden we in voorbereiding op ons trouwen een aantal sessies met elkaar houden onder begeleiding van degene die ons zou trouwen om goed stil te staan bij wat wij eigenlijk aan het doen waren, trouwen is niet niks. Toen we uitgesproken waren tegen onze vrienden over onze wensen, hadden we eerder een reactie verwacht als: dat wordt lastig om zo iemand te vinden. Maar het tegenovergestelde gebeurde, onze vrienden adviseerden jou te bellen. Zij wilden voor hun huwelijk hetzelfde en hadden jou daarvoor gevonden. Dit advies is voor ons huwelijk heel belangrijk en bepalend geweest. Je hebt ons trouwen tot iets heel bijzonders gemaakt. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het zonder jou niet zo mooi geworden was. Met veel plezier denken wij terug aan onze dag en aan de avondsessies bij jou op de bank die veel indruk maakten op ons en ook erg gezellig waren trouwens! Veel dank dat jij onze ceremonie zo rond als een hoepel gemaakt hebt!

Mirte en Jochem

Bruiloft thuis

Wij willen jou hartelijk bedanken voor je waardevolle inbreng op onze huwelijksdag en tijdens de daaraan voorafgaande sessies. Niet alleen wij maar ook onze gasten hebben het als zeer bijzonder ervaren hoe jij de voltrekking van het huwelijk bij ons thuis tot een bijzonder hoogtepunt hebt weten te maken. Onze keuze om op latere leeftijd te gaan trouwen heeft mede dankzij de samenwerking met jou veel diepgang gebracht. Het samen praten en denken over en bewust worden van het geven van het jawoord aan elkaar, en de uitvoering daarvan heeft ons zeer verrijkt. Wij zullen de warmte van onze huwelijksdag tot in lengte van jaren in ons hart meedragen.

Mia en Rob

Intensieve samenspraak

Op 1 augustus 2009 heeft Annegien Ochtman ons huwelijk voltrokken en begeleid. Zij heeft de diepgang aan onze huwelijksvoltrekking gegeven waar wij naar zochten. Wij wilden verdieping, maar zijn niet gelovig. De theologische achtergrond van Annegien, in combinatie met haar filosofische kennis, hadden als resultaat dat onze huwelijksplechtigheid de juiste inhoud kreeg. Deze diepgang is door intensieve samenspraak tot stand gekomen: wat betekent het huwelijk voor ons, wat verwachten wij van elkaar en hoe wensen wij op onze eigen manier invulling te geven aan het huwelijk, maar ook aan de dag zelf. Mede hierdoor kreeg onze huwelijksdag het juiste evenwicht tussen beschouwelijkheid en feestelijkheid.

Barbara en Douwe

Spirituele reis

Lieve Annegien,
Wij hebben elkaar ontmoet en leren kennen in een verdrietige tijd, toen ons lieve schoonzusje overleed. Mede door jouw begeleiding hebben wij op een prachtige manier afscheid van haar kunnen nemen.
Bijna een jaar later vroeg Boris mij ten huwelijk en kwamen de plannen; uiteindelijk kozen we voor een bruiloft in juni 2010 in Italië. We dachten dat dat zou betekenen dat we jou niet konden vragen om de ceremonie te leiden, maar tot onze verbazing kon dat wèl!
Vervolgens hebben wij heel wat uren samen met jou, maar ook ieder voor zich, nagedacht over wat een huwelijk voor ons betekent en hoe de ceremonie eruit zou moeten zien. Sommige dingen waren snel duidelijk, andere kostten wat meer moeite, zoals het komen tot een belofte aan elkaar. Je bracht ons op ideeën en hielp ons met het vinden van de juiste invulling en verdieping, zonder kerkelijke inslag, maar wel met spiritualiteit.
Samen deelden we maanden een geheim, want niemand van onze familie en vrienden was op de hoogte van jouw inbreng en aanwezigheid in Italië. Jij was onze verrassing en hoewel er veel werd gediscussieerd over de huwelijksvoltrekking (de burgemeester van Castellabate, iemand van de ambassade), was niemand op het idee gekomen, dat jij speciaal voor ons naar Italië zou komen. Voor ons, maar zeker ook voor onze gasten, was jouw aanwezigheid geweldig. Je hebt de juiste snaar geraakt tijdens de ceremonie, door zeer persoonlijke elementen (ook uitspraken en ervaringen uit onze gesprekken) te combineren met de formelere delen van een huwelijk. We wilden een intieme en persoonlijke bruiloft, met een select gezelschap, waarbij een ontspannen sfeer centraal zou staan. Mede door jouw inbreng, door de locatie en door onze gasten zijn we daar volledig in geslaagd. Het was een prachtige ceremonie, de huwelijksdag en de dagen er omheen waren geweldig, sfeervol en relaxt. Wij hebben er weer een mooie herinnering bij!
Wij hebben deze ‘spirituele’ reis met jou als zeer bijzonder ervaren!
Nogmaals dank en veel liefs,

Mischa en Boris

Luisterend oor

TheoTheoIk heb heel goede herinneringen overgehouden aan het kleine jaar dat Theo ziek is geweest voor hij kwam te overlijden. Annegien was voor ons onmisbaar met haar luisterend oor, ideeën en adviezen en haar grote warme hart. Om nooit te vergeten.

Marion

Aarde, water, vuur en lucht

Dat we iets intiems en eigens wilden om ons huwelijk te vieren was al meteen duidelijk. Dat het niet in de kerk moest zijn, maar wel volgens onze manier van geloven, ook! Alleen wie wil en kan zoiets voor je doen? Via een vriend die predikant is en niet onze manier van trouwen kon waarmaken, kwamen we bij Annegien. De combinatie van geestelijke en ambtenaar van de burgerlijke stand was voor ons perfect! We hadden direct een heel inspirerend gesprek waarbij we alledrie steeds enthousiaster werden over de ideeën die als vanzelf kwamen bovenborrelen.
Wij vinden veel van wat ons verbindt en waar we onze spiritualiteit voelen in de natuur en wilden dan ook graag tijdens een wandeling in de buitenlucht onze liefde vieren, met onze dierbaarste mensen om ons heen. Dat gebeurde tijdens een wandeling waarbij Annegien ons over een landgoed leidde. Er waren telkens kleine pauzes op mooie plekjes in het bos waar iets gezegd of gemusiceerd werd. Zo liepen wij de klanken van de trombone tegemoet en zong een bevriende operazangeres een voor ons belangrijk lied. De getuigen hadden gedichten voor ons voorbereid die zij voorlazen in de grote kring. Annegien verbond al deze verhalen met natuurlijk ook haar eigen input. Tegen het einde van de walk liepen wij over een bruggetje het volgende prachtige muziekstuk tegemoet. Op de brug ging de bruidegom met alle mannen langs de ene kant van de vijver en de bruid met de vrouwen langs de andere kant naar de plek waar we door Annegien getrouwd zouden worden. Dit soort symboliek, yin/yang, mannelijk/vrouwelijk, maar ook aarde, water, vuur en lucht, liep als rode draad door de ceremonie. Bij het water ging iedereen om ons heen staan en zong mijn dochter een lied voor ons. Hierna wisselden wij onze beloften uit en gaf Annegien ons de zegen. Het was prachtig weer, de natuur net op haar mooist, heel intiem en helemaal wat wij wilden! Na de ceremonie zijn we heel ontspannen terug gelopen en hebben we met elkaar gegeten.
Wat wij ook echt bijzonder vonden was dat we de dag ervoor ons burgerlijk huwelijk meer informeel op het strand konden doen, ook met Annegien. Dat maakte alles echt persoonlijk. De weg naar het huwelijk toe was even waardevol als de dagen zelf!

Lyndsay en Gijs

Verbondenheid

Bijna twee weken na de door jou geleide ceremonie zijn we nog steeds in een soort roes. Het resultaat heeft onze verwachtingen meer dan waar gemaakt. Je had ons zo in de ban dat we de rond honderd mensen om ons heen amper hebben opgemerkt. Je hebt ons als een bijzondere dirigente geleid naar een harmonieuze invulling van de hele ceremonie. Tijdens de voorbereidingen bood je ons structuur en suggesties om over na te denken. Je gaf ons huiswerk en wij ook aan jou. Je zorgvuldigheid en geduld stonden op de voorgrond. Je talent om deze ceremonie tot de onze te maken hebben we gewaardeerd. De aanvankelijk voorziene problemen tussen ‘wet’ en ‘ritueel’ werden naadloos en positief dynamisch opgelost. Mens-zijn door verbondenheid. Ook met jouw interpretatie van het voor ons zo belangrijke begrip UBUNTU uit de Afrikaanse cultuur heb je ons samen groter en sterker gemaakt. We danken je hiervoor heel hartelijk!

Anneke en Koos-Jan

Rust

Annegien’s aandacht voor ons allemaal, de regie, maar ook precies de goede woorden, de oude vertrouwde zegen,dat alles heeft bijgedragen aan een waardevol afscheid van mijn moeder. De rust die Annegien uitstraalde gaf ons allemaal dat zetje waardoor iedereen het tot zo’n mooie, volle dag kon maken, waar we allemaal trots op kunnen zijn.

EH

Hutspotreligie

Wat doe je als je zoekt naar een feestelijke bruiloftsviering met lichte vrolijkheid die raakt aan het geloof? Wij kwamen bij Annegien terecht en zij heeft als geen ander deze wensen in onze ceremonie weten vorm te geven. In de persoonlijke, gezellige en nuchtere gesprekken die voorafgingen aan de bruiloft, spraken wij over waarom wij wilden trouwen, waarom met elkaar en waarom wij dit graag in de kerk wilden doen. Het feit dat wij uiteindelijk op een ‘hutspotreligie’ uitkwamen waar wij ons beiden helemaal thuis bij voelden, was bij Annegien in goede handen. Zij heeft onze huwelijksdienst vormgegeven op een manier waar wij, onze families en en alle gasten – gelovig of niet – zich thuis bij voelden en ons beiden in herkenden. Dat vinden wij fantastisch. We hebben samen veel plezier en verdieping beleefd aan de gesprekken. Ze hebben ons meer bewust gemaakt van wat we elkaar wilden beloven. Dit heeft de aanloop naar- en de bruiloft zelf erg verrijkt. We waren werkelijk bezig met elkaar en met het trouwen, naast alle praktische voorbereidingen, zoals gastenlijst, taarten en andere belangrijke zaken :-). Wij krijgen nu – een half jaar later – nog steeds reacties van mensen over onze bruiloftsdienst. Dat deze zo feestelijk, persoonlijk en zo herkenbaar voor ons samen was. Dat vinden wij een fijn compliment. En een mooi compliment voor Annegien.

Jetske en Pieter-Paul

Nadenken over de Liefde

StoelenmetboekjesEen snelkookpan-huwelijk, noemde Annegien onze plannen gekscherend na één van onze gesprekken. Want ja, Rosanne en ik bedachten half november dat we begin januari wilden trouwen. Om allerlei redenen – baby’s van familieleden en onszelf, buitenlandplannen van naasten – wilden we niet te lang wachten met het nemen van deze stap, ook al kenden we elkaar al negen jaar. Waar de één over het uitzoeken van de taart al een week of drie kan doen, wilden wij het hele gebeuren organiseren in nog geen twee maanden. Het moest sowieso klein blijven, maar tegelijk moest het ook persoonlijk en bijzonder zijn. Maandagochtend gratis in het gemeentehuis – dat was hoe dan ook geen optie. Het andere uiterste ook niet – vooral Rosanne wilde zo’n belangrijk en mooi moment per se niet laten ondersneeuwen door een pofjurk en witte duiven uit een hartvormig mandje. Niet teveel uiterlijk vertoon, dat neemt alleen maar de aandacht weg van de inhoud.
Via vrienden hadden we Annegien aan het werk gezien, en we waren erg onder de indruk van de warme en harmonieuze manier waarop ze het ritueel begeleidde. Tot onze lichte verbazing bleek ze ook bereid het avontuur met ons aan te gaan – in een paar weken, waarin ook nog de feestdagen vielen, samen met ons een bijzonder ritueel vormgeven. Geen tijd te verlummelen dus, en in een serie intensieve gesprekken, waarin we via persoonlijke geschiedenis, geloof, moraal en liefde naar het ultieme verbond laveerden, kreeg ons huwelijk steeds meer gestalte. Wat wil je elkaar beloven? Kún je dat wel beloven, of kun je alleen de ernstige intentie uitspreken om van elkaar te blijven houden? Annegien luistert, observeert, analyseert, interpreteert, en halverwege de rit realiseerden Rosanne en ik ons ineens dat we dankzij Annegien intensiever bezig waren met elkaar en wat ons verbindt dan we ooit hadden kunnen bedenken. Huwelijkstherapie avant la lettre eigenlijk, gelukkig met een – laten we zeggen – iets blijere aanleiding. Juist daarin schuilt de grote kracht van de aanpak van Annegien: in plaats van flierefluitend naar de grote dag te wandelen (en over taarten te stressen), word je uitgenodigd om in alle rust en alle vrolijke ernst na te denken en te praten over de Liefde. En wanneer heb je dat voor het laatst gedaan?
Het was goed toeven in de snelkookpan, om nog maar te zwijgen over het moment dat hij temidden van een kleine groep naasten open mocht.

Rosanne en Hans-Pieter

Feest van de liefde

Lieve Annegien,
Wat was het een fantastische dag! Wat heb je het ongelooflijk goed aangepakt. Strak in de hand, maar toch relaxed genoeg om de rommelige sfeer die wij graag wilden te laten bestaan. Jouw toespraak vond ik lief, betrokken en raak. Knap en grappig ook hoe je aan het eind alles nog eens liet terugkomen wat er gezegd was. Dat deed je heel behendig. Ik wil je ook bedanken dat je het beste uit ons hebt weten te halen. Jij hebt ons ertoe aangezet en geïnspireerd om echt iets moois van de ceremonie te maken. Als wij dachten ‘ach laat toch zitten’, wist jij ons te overtuigen om toch nog even alle zeilen bij te zetten. En daar is het geheel zoveel beter van geworden.
Dankzij jou was onze bruiloft veel meer dan een gewoon feest. Het werd echt een feest van de liefde en van de vriendschap. De verdieping die jij hebt aangebracht was de hele dag en avond nog voelbaar, net als in de periode ervoor en erna. Dat, mede door jouw adviezen, een ‘verloren gewaande’ vriendin er toch bij was, is voor mij heel bijzonder. Tijl en ik gaan gewoon lekker door, maar wel met een extra twinkeling en extra besef dat we bij elkaar zijn, dat we dat willen en dat dat nooit vanzelfsprekend is. Dankjewel dat je deze periode voor ons die extra lading mee hebt gegeven en dankjewel dat we jou hebben mogen leren kennen. Je bent een slimme, inspirerende vrouw met veel humor en relativeringsvermogen en weet tegelijkertijd precies wanneer de dingen nadruk verdienen. En daarbij ben je ook nog heel aardig en hartelijk. Dankjewel dat je dit met ons wilde doen!

Marique en Tijl

Spirituele afsluiting

Het scheidingsritueel is voor mij heel belangrijk geweest omdat het convenant voor mij geen afsluiting was van het huwelijk dat ik uit liefde begonnen ben. Ons huwelijk werd in de remonstrantse kerk met een ritueel bekrachtigd, dit spirituele begin was voor mij een dierbare start van mijn getrouwd zijn. De kinderen werden in liefde geboren en groeiden in liefde op. Scheiden betekende een einde van ons huwelijk; ouders blijven wij echter tot de dood. Ik miste iets, een afscheid op spiritueel niveau. In gesprekken met Annegien kreeg ons scheidingsritueel vorm: een spirituele afsluiting van ons huwelijk waarin wij elkaar een brief voorlazen waarin wij de trouwbelofte aan elkaar teruggaven en elkaar goed ouderschap beloofden. Wij kozen samen met de kinderen een vorm waarin wij ons verbonden met elkaar voelden. Wij zeilden op een prachtige zomeravond naar een eiland waar wij een kampvuur bouwden. Om de beurt lazen wij onze brieven voor, de kinderen en Annegien als getuigen. Na het voorlezen gaven wij elkaar onze brieven en dronken in de zomerschemering een glas champagne. Wat ik hierna voelde? Een complete afsluiting en vrijheid in verbondenheid.

Annette

Woud van emoties

Annegien heeft de afscheidsbijeenkomst van mijn vrouw, de moeder van onze kinderen van drie, zes en acht jaar, op heel bijzondere manier geleid. Via via kwamen we een paar maanden voor het overlijden van mijn vrouw met haar in contact. Toen kwam een en ander steeds dichterbij en wilden we de begrafenis gaan plannen. Je treedt dan echter binnen in een wereld die je niet kent; je moet dingen doen die onontkoombaar zijn maar erg gevoelig liggen. Annegien heeft ons sinds die tijd erg goed begeleid, en ons helpen laveren door het woud van emoties, maar ook in praktische zaken. Zij heeft veel goede tips gegeven voor het hele traject van afscheid nemen. Haar bijdrage daarin was heel waardevol.

EK

Wonderbaarlijk wonder

De komst van onze dochter Fenne is voor ons een wonderbaarlijk wonder. Wij vinden het belangrijk om haar te laten dopen. Daarmee willen we haar beloven dat we haar met heel veel liefde en de liefde van God zullen opvoeden. Wij wilden dat graag in onze eigen kring doen, zodat we ons tijdens dit mooie ritueel omringd weten door vrienden en familie, een groep mensen waarin Fenne thuiskomt. Dopen tijdens een zondagse dienst van een gemeente voelt bijna als binnendringen, omdat wij daar niet bij zijn aangesloten en ook niet van plan zijn dat te doen.
Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbHEr zijn niet veel opties voor mensen zoals wij, laten we zeggen ‘onafhankelijke gelovigen’ met de wens voor een persoonlijke kerkdienst. We merken overigens dat wij in onze leeftijdscategorie daar niet alleen in staan. Wij zijn niet meer opgegroeid met regelmatig kerkbezoek en ervaren het geloof op onze eigen manier, op zoek naar onze eigen elementen in het geloof en naar bijzondere rituelen.
De sociale verbanden en omstandigheden van onze generatie zijn enorm veranderd ten opzichte van de generaties voor ons. Er was een tijd dat de kerkgemeenschap het middel- en rustpunt was van de groep mensen die eromheen leefde. In bepaalde gebieden in Nederland is dat nog steeds zo. Echter voor grote groepen mensen bestaat deze samenlevingsvorm niet meer. Door de huidige mobiliteit hoeven mensen in gemeenschappen niet meer fysiek dicht bij elkaar te wonen. Nieuwe communicatiemiddelen om een groepsband te creëren en in stand te houden hebben voor sommige van die groepen de rol van de kerkgemeenschap overgenomen. Wij hebben vrienden in heel Nederland en ontmoeten die ook regelmatig. Dat zijn de mensen waarmee we zijn opgegroeid en waarmee we onze levensfasen willen delen. En dat doen we ook. Trouwen kan binnen die ‘nieuwe gemeenschap’, terwijl dopen vaak alleen nog binnen de kerkgemeenschap kan gebeuren. Daaromheen zijn wij soms een weinig open houding tegen gekomen. We zien en ervaren dat Annegien daarin een groot gat opvult. Zij biedt precies wat wij zoeken voor de doop van onze dochter. De voorbereiding is intensief en er wordt van ons een actieve bijdrage gevraagd. We bespreken de spirituele keuzes en de godsdienstige elementen zodat we volledig voorbereid zijn en met hart en ziel de doop kunnen beleven. Er is ruimte voor persoonlijk invulling om vrienden en familie te betrekken bij de dienst. Zo hebben de opa’s en oma’s van Fenne een belangrijk aandeel gehad in de dienst. Dit heeft bij ons allen een blijvende indruk achtergelaten. We zijn heel blij dat wij de doop zo hebben kunnen vieren!

Frans Jaap en Tjitske

Stilstaan

Samen met Annegien hebben we onze huwelijksceremonie met veel plezier voorbereid. In de zeer gezellige en intensieve gesprekken kwamen de grote én kleine dingen van het leven voorbij. Deze gesprekken vormden niet alleen de basis van onze ceremonie, de inhoud ervan sterkt voor ons gevoel zeker ook de basis van ons huwelijk. In de toekomst kunnen we teruggrijpen op die gesprekken, om bijvoorbeeld weer even stil te staan bij het waarom, het wie en het wat van ons trouwen.
Het waren dierbare ontmoetingen die uiteindelijk hebben geleid tot een prachtige, warme en zeer persoonlijke huwelijksceremonie. Het was helemaal ‘Saar en Ernst’ mét Annegien!

Saar en Ernst

Dominee en ambtenaar

AnnemartijnbelofteWij benaderden Annegien als dominee voor onze huwelijksdienst. In het eerste gesprek kwamen we er achter dat zij als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ook het burgerlijk huwelijk mag voltrekken. In overleg hebben we toen besloten dat zij voor ons beiden zou gaan doen. We zijn heel blij met deze beslissing. Doordat Annegien een goed beeld had van wat wij wilden sloten beide dagen perfect op elkaar aan en bevatten beide ceremonies geen herhalingen. Belangrijker nog voor ons: beide ceremonies werden heel persoonlijk, precies waar wij naar op zoek waren. Annegien heeft door haar persoonlijke en warme begeleiding ons veel inspiratie gegeven. De gesprekken met haar zetten ons echt aan tot nadenken over hoe we naar elkaar en naar het huwelijk keken. Daarnaast heeft Annegien over allerlei verschillende aspecten van beide ceremonies met ons meegedacht, zoals bijvoorbeeld de liturgie, de muziek en de rol van familie en getuigen. Met heel veel plezier denken wij terug aan twee bijzondere en persoonlijke dagen!

Martijn en Anne

Liefdevolle, inhoudelijke ceremonie

Beloften aan elkaar centrale punt van ons huwelijk.

Op 28 mei 2011 zijn wij, Maaike en Wietze, getrouwd op Terschelling. Een intensief, verdiepend en zeer waardevol voorbereidingsjaar ging eraan vooraf. Al snel na de verloving (Wietze vroeg Maaike in de zomer van 2010 op Sicilië ten huwelijk) besloten we op Terschelling te gaan trouwen. Onze band met het eiland en het idee van een romantisch weekend buiten (Amsterdam) met al onze dierbaren deden ons hiertoe besluiten. Dat we ter voorbereiding twee keer een lang weekend naar het eiland afreisden, was natuurlijk een mooie bijkomstigheid.

Aan een huwelijksweekend zijn nu eenmaal ook flinke kosten verbonden. Je ontkomt er als aankomend bruidspaar niet aan om (soms moeilijke) keuzes te maken. Voor ons stond onze verbinding met elkaar en met onze dierbaren centraal. Een mooie, liefdevolle, inhoudelijke ceremonie was wat wij in de eerste plaats wilden. In een schitterend kerkje op Terschelling. Geen standaardpraatje van een ambtenaar met kans op foute namen en toch aanwezige opa en oma’s terwijl we bedroefd zijn dat zij ons huwelijk niet meer kunnen meemaken.

Via vrienden kenden wij Annegien. Zij heeft precies wat wij wilden en zochten. Met haar hebben wij een bijzondere en intensieve voorbereidingstijd gehad op weg naar een onvergetelijke ceremonie. Annegien bood alle ruimte voor onze ideeën. Zo hebben we meerdere mensen kunnen vragen een toespraak te houden, bespeelde een vriend het orgel en zongen nichtjes de sterren van de hemel. Zo werd het echt onze ceremonie. De gesprekken bij haar thuis en de ‘huiswerkopgaven’ deden ons ten diepste beseffen en doorleven wat het betekent om samen naar elkaar de belofte uit te spreken het leven samen verder te delen en leven. En wat er voor nodig is om elkaar te helpen deze belofte ook liefdevol waar te maken. Het werd voor ons het centrale thema van ons huwelijk.

De ceremonie op Terschelling met Annegien heeft ons en veel van onze familie en vrienden geraakt. De wijze waarop Annegien de ceremonie opbouwde, haar verhaal over onze gesprekken op de bank en onze beloften waren prachtig en precies zoals we maanden daarvoor voor ogen hadden.

Aan de uren die Annegien samen met ons aan de ceremonie heeft besteed, hangt natuurlijk een prijskaartje. Zoals we aan het begin al opmerkten, het is een kwestie van keuzes maken. Wij kozen voor een diepgaande, doorleefde, kwalitatieve ceremonie met Annegien. Dat was ons wat waard. Wij kunnen daarom aan al de bruidsparen die aan de vooravond staan van hun huwelijk en ook een echt mooie ceremonie willen op hun manier, dus met diepgang en kwaliteit, Annegien van harte aanbevelen. Onze ceremonie heeft geen euro te veel gekost, integendeel.

Maaike en Wietze

Intens en spiritueel

Hamerslag Erica en AndreEigenlijk wisten we heel goed wat we wilden: JA zeggen tegen elkaar, ten overstaan van onze familie, vrienden en bekenden maar vooral ten overstaan van het Hoogste of het Licht, zoals wij God verstaan. Dat wilden we niet doen in een kerkelijk ritueel maar wel in een ‘Goddig’ ritueel (zoals Annegien het later zou noemen). Na wat speuren op het internet vonden we Annegien en vanaf de eerste ontmoeting was ons duidelijk dat zij precies de vrouw was die we zochten. Zij was in staat onze ideeën, wensen en verlangens te verstaan en ze om te zetten in een concrete mooie rituele vorm. Wij hebben Annegien leren kennen als een warme vrouw boordevol diepgang maar ook met veel humor en luchtigheid. Daarmee wist zij onze ceremonie tot een intense, spirituele maar ook aardse en luchtige gelegenheid te maken. Met veel dankbaarheid kijken wij terug.

E en A

Oprechte interesse

Na een enthousiaste, intensieve eerste kennismaking heeft Annegien ons begeleid bij het samenstellen van de ceremonie voor ons huwelijk. We koesteren hele warme herinneringen aan dit proces. Zij wist ons niet alleen snel te prikkelen om de diepte in te gaan, maar maakte bovendien alles bespreekbaar en legde op een bijzonder plezierige wijze ook gevoeligheden bloot. Ze heeft voor ons daarom veel meer betekend dan we vooraf hadden kunnen verwachten. Annegien heeft ons met veel warmte en oprechte interesse geïnspireerd. Het resultaat was een prachtige dienst en een fantastische start van ons huwelijk! We zullen daar nog lang van genieten.

Oene + Pauline

Stilstaan bij het leven

Annegien heeft ons begeleid bij het plotselinge afscheid van mijn partner en de vader van onze drie zonen, Rolph Pagano. In een hectische periode waarin onverwacht veel geregeld moest worden, terwijl de emoties hoog opliepen, zorgde zij ervoor dat we goed stil stonden bij zijn dood, maar ook bij zijn leven. Met haar samen bedachten we een passend afscheid. Annegien is een prettige gesprekspartner en uitstekende ceremoniemeester. Ze heeft in deze droevige tijd echt een verschil gemaakt en mede door haar hebben we waardig afscheid genomen van Rolph.

Monique

Perspectief en rust

bloemen-zusjesGraf AnneAnne overleed in een verkeersongeluk. Totaal onverwacht werden we met haar veel te vroege dood en verlies geconfronteerd. Al een paar uur na het vreselijke en nog onvoorstelbare nieuws zat Annegien bij ons aan tafel. Aan haar konden we onze eerste verhalen en emoties kwijt. In de dagen die volgden, was zij iedere dag bij ons om ons te helpen met de vele activiteiten die we ineens moesten organiseren. Zij liet ons stilstaan bij Anne en bracht perspectief en rust in alles wat er op ons afkwam. Mede dankzij haar aanpak, haar luistervaardigheden en het vertrouwen dat zij uitstraalt, konden wij helemaal op onze eigen manier de uiteindelijke begrafenis vormgeven en afscheid nemen van Anne. Zij stond letterlijk en figuurlijk tussen ons en de begrafenisondernemer in: een verademing. Tijdens de afscheidsdienst bleek hoezeer zij onderdeel was geweest van de vijf voorafgaande dagen. Anne kreeg niet alleen een prachtig afscheid vanwege de vele bloemen, de muziek en de mooie omgeving. Echter, juist omdat door Annegien en de dierbaren die spraken, de mens Anne met haar vele verschillende karaktereigenschappen aan bod kwam.

Zusjes

Afgebakende vrijheid

Willem en MetaDe tijd tussen onze verloving en de viering van onze bruiloft was voor ons een bijzondere tijd waarin we verdieping zochten in onze relatie en ons wilden bezinnen op de betekenis van de stap die we samen gingen zetten. Mede door de kundige en fijne begeleiding van Annegien hebben we die verdieping gevonden, die leidde tot wederzijds bewustzijn over ons beider verwachtingen van een leven samen. De avonden bij Annegien thuis hebben onze relatie verrijkt. De inhoud van de bijzondere gesprekken die we hadden waren vervolgens ook de basis voor een persoonlijke huwelijksviering waarin de inhoud van die gesprekken weerklonk. De ‘afgebakende vrijheid’ die Annegien ons liet, en haar begeleiding leidden tot een vrijzinnige ‘licht kerkelijke’ viering die onze levensvisie uitstraalde, en waar veel van onze vrienden en familie door geïnspireerd waren.

Er werd tijdens de viering veel gezongen. Ook hier speelde Annegien een belangrijke rol. Ze adviseerde ons bij de keuze voor en programmering van de liederen en mede door haar kundigheid bij het inzingen voorafgaand aan de viering, werd er mooi gezongen.

Willem en Meta

Samenhangend geheel

Toen wij besloten te gaan trouwen, zijn wij gaan nadenken over de ideale invulling van deze dag. Wij vonden allebei dat de huwelijksplechtigheid het meest belangrijke moment van de dag was, vanwege de officiële belofte die je elkaar doet. Wij zijn beiden bekend met het geloof vanuit onze opvoeding, maar wilden niet in de kerk trouwen. Wel was het voor ons belangrijk om een bijzondere invulling te geven aan onze huwelijksceremonie. Via-via kwamen wij in contact met Annegien en in een vijftal bijzondere gesprekken met haar hebben we veel zorg en aandacht besteed aan het samenstellen van de ceremonie. Voor ieder gesprek kregen wij bijvoorbeeld “huiswerkopdrachten” waarbij vragen aan de orde kwamen als ‘waarom wil je op deze manier trouwen?’ en ‘wat wil je elkaar beloven?’. Ook spraken we over bijpassende thema’s, teksten, gedichten en muziek. Annegien zag erop toe dat het een samenhangend geheel zou worden. Het proces ernaar toe was mede daardoor erg bijzonder en heeft op ons beiden veel indruk gemaakt. De huwelijksceremonie zelf was helemaal af en zoals wij hadden voorgesteld. Het was persoonlijk, warm en ook gevuld met humor. Wij hebben naar elkaar toe een persoonlijke belofte uitgesproken, wat erg bijzonder en emotioneel was. Veel van onze gasten waren ook ontroerd en verrast door deze invulling van de huwelijksceremonie. Annegien, bedankt voor jouw bijdrage aan deze onvergetelijke herinnering!

Leontien en Thomas

Wonderschoon

Wij wilden onze dochter Bloem graag in een speciale doopdienst, aan haar gewijd, in de remonstrantse kerk in Bussum laten dopen. Daar ben ik namelijk zelf opgegroeid. Na uitvoerig overleg met Annegien is een prachtige dienst samengesteld, waar wij ons zeer goed over voelden. Er was mooie en bij ons passende muziek, er werd een gedicht voorgedragen door een goede vriend, en Annegien vertelde een prachtig verhaal. Daarin bracht zij vooral het belang (voor ons) van een doop onder het voetlicht. De doop zelf, waar een achttal kinderen aan mee mocht doen, was heel bijzonder. Wij kijken met een dankbaar en wonderschoon gevoel terug op deze viering. Wij zijn blij met de keuze die we maakten om de doop van Bloem op deze manier vorm te geven.

Justus en Emily

Waardevolle herinnering

doop-regenboogTer voorbereiding van de doop van onze vier kinderen hebben we vier keer een gesprek gehad met Annegien. Al onze ideeën en wensen zijn verwerkt in de uiteindelijke ceremonie, die gehouden werd in aanwezigheid van velen die ons dierbaar zijn, jong en oud! Wij zijn Annegien heel dankbaar voor een waardevolle en mooie herinnering, zowel voor ons als – nog belangrijker – voor onze kinderen.

(Foto: regenboog met goede wensen voor Daan, Puck, Sterre en Teun.)

Rico en Eveline

Eigen doopbelofte

Onze beide dochters, Lotte en Barbarien, zijn door Annegien gedoopt.
Het sprak voor ons vanzelf om haar als dominee te vragen omdat zij ons ook heeft getrouwd. We hadden erg goede ervaringen met de prettige manier waarop ze die dienst toen leidde en met de wijze waarop we ons trouwen in de kerk samen konden voorbereiden.
We vonden het belangrijk om de doopbelofte aan Lotte en Barbarien zelf vorm te geven. Bij ons denken over en schrijven van die belofte werden we ook nu weer op pad gestuurd met huiswerk.
Casper gelooft niet in een God en Lijsbeth wel. We hebben de kinderen beloofd ze te vertellen over en in contact te brengen met het geloof in God. We beloofden om ze bouwstenen aan te reiken voor hun streven naar een gelukkig leven en ze te helpen hun talenten te ontwikkelen. We spraken ook uit te beseffen dat wij dat niet alleen konden en hoefden te doen; dat daar ook anderen voor nodig zouden zijn. Daarom vonden wij het belangrijk om de plechtigheid te vieren in de aanwezigheid van die anderen: naaste familie en vrienden. Hardop uitgesproken beloften winnen zo aan kracht en krijgen een meer bindende betekenis.
Wij woonden in die tijd in Duitsland maar de doopdienst vond plaats in de kerk van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum (de “thuiskerk”van Annegien). Het werd een heel intieme, feestelijke dienst, ook met mooie muziek. Samen zongen we aan het begin “Com nu met sang van zoete tonen” uit: Valerius’Gedenckklank. Dit lied zette de toon voor een dienst waaraan we nu nog steeds – de dochters, geboren in 1990 en 1992, zijn al behoorlijk groot – met heel veel plezier terugdenken.

Casper en Lijsbeth

Onafhankelijke gespreksleider

Toen mijn vader kwam te overlijden na enkele moeizame en verwarrende laatste jaren van voortschrijdende dementie was het erg prettig om iemand van buiten de familiekring te kunnen betrekken bij de organisatie en de vormgeving van het afscheid. Mijn moeder en haar vijf volwassen kinderen hadden allemaal hun eigen beleving en verdriet bij dit afscheid. Toch moesten we met zijn allen in korte tijd samen beslissingen nemen over zulke belangrijke dingen als een waardige afscheidsceremonie voor mijn vader. Al snel bleek het geen gemakkelijke opgave om alle verschillende meningen en gedachten op één lijn te krijgen, met respect voor ieders standpunt. Ik heb ervaren dat het buitengewoon prettig is als er een onafhankelijke gespreksleider aanwezig is die oplossingen kan aandragen en verbindingen kan leggen of knopen kan doorhakken als wij er zelf niet uitkwamen. Daardoor was er ruimte voor ieders gevoelens en gevoeligheden die anders tot irritaties hadden geleid.
Hulp bij de organisatie was ook geen overbodige luxe, omdat we eigenlijk geen van allen goed op de hoogte waren van de verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden die een begrafenis met betrekking tot eigen invulling biedt. Annegien bracht ons op het idee om de uitgebreide familie van moeder, kinderen en kleinkinderen op verschillende manieren te betrekken in de rituelen die horen bij het afscheid nemen. Zij heeft met haar praktische en inhoudelijke begeleiding rust en structuur weten aan te brengen in een voor ons toch vrij chaotische situatie. Mede daardoor hebben wij een betekenisvolle dag mogen beleven waar wij met veel goede herinneringen op terug mogen kijken.

H.

Sterk betrokken

Annegien is voor mijn vrouw en mij en in een latere fase ook voor onze drie kinderen een wijs rustpunt geweest in de moeilijke periode waarin wij werden geconfronteerd met de ziekte en het overlijden van mijn vrouw die maar 53 jaar werd. Annegien weet op een bijzonder indrukwekkende manier haar ervaring en ideeën dienstbaar te maken aan het proces dat we moesten doormaken om tot goede beslissingen te komen, zowel voor als na het overlijden. Waren die eenmaal genomen dan zorgde zij ervoor dat ze werden uitgewerkt zoals je dat wilde. Ondertussen bouwt ze een relatie op die het haar mogelijk maakt op sterk betrokken en eigen wijze de van haar gewenste bijdrage te leveren aan de begeleiding van ons allemaal, voor en na het overlijden en bij de ceremonie waar de inspanningen (deels) op gericht waren.

Na een jaar was zij er weer bij om tijdens een korte plechtigheid bij het graf nog eens met elkaar stil te staan. Ook dat was weer een belangrijk moment in het proces waar wij doorheen moesten.

Peter

Waardig afscheid

Mijn vader overleed geheel onverwacht. Hij wilde gecremeerd worden, met ‘verder zo weinig mogelijk poespas’. De aanwezigheid van een priester was voor hem absoluut niet nodig. Maar mijn moeder (met net als mijn vader een strengkatholieke achtergrond) wilde absoluut dat ‘God’ bij de crematie aanwezig zou zijn. Niemand van de zes kinderen had (nog) contact met een priester. Ik ken Annegien Ochtman vanuit de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum en wist mijn moeder, en ook sommige van mijn broers, er met moeite van te overtuigen dat zij (hoewel natuurlijk geen katholiek priester!) de meest aangewezen persoon was om mijn vader een waardig, spiritueel afscheid te geven.

Het was heel bijzonder hoe Annegien die ons gezin helemaal niet kende in een gesprek van een paar uur met alle kinderen, hun partners en een aantal kleinkinderen, zich een beeld vormde van de mens die mijn vader was. Tijdens de bijeenkomst in het crematorium zijn haar woorden over hem en over ons gezin een grote troost voor ons allen geweest. Het gezamenlijk bidden van het Onze Vader, waarbij rekening gehouden werd met de katholieke achtergrond van veel aanwezige familieleden, was een passende afsluiting van een lang leven.

Mijn moeder heeft inmiddels de wens uitgesproken dat Annegien Ochtman ook bij haar overlijden voor zo’n bijzonder afscheid zorgt.

Netty Beljaars

Warmvoelend

foto-raam-woOngemerkt waren mijn man en ik kerkelijk ontheemd geraakt. Toen hij na een ontluisterend Alzheimerproces overleed wist ik niet tot welke predikant ik mij moest wenden om met kinderen, familie en vrienden in zijn stijl afscheid van hem te nemen. Via het Kerstspel waarin mijn kleinzoon meespeelde, leerde ik Annegien kennen en durfde ik haar te vragen een haar vrijwel onbekende man op zijn laatste tocht te begeleiden. Samen met mijn dochters Leontine en Amy hebben wij daags na het overlijden veel met Annegien gepraat. Wij mochten uren vertellen over de man die ons zo lief was en Annegien luisterde, lúisterde. Vooral met haar hart. Dat bleek tijdens de afscheidsdienst waarin zij mijn man zo levensecht portretteerde alsof zij hem jarenlang had gekend.Wij hebben dat als een grote troost ervaren. Annegien is niet alleen een predikante die ruimte creëert, maar is vooral een méns. Een warmvoelend méns, die in verdriet haar arm om je heen slaat en niets zegt, wetend dat op zo’n moment elk woord te veel is. Ik ben dankbaar dat ze heeft beloofd mij, wanneer mijn tijd gekomen is op dezelfde wijze naar de overkant te begeleiden.

Truus

Ruimte

sigridsjoerdNa een romantisch huwelijksaanzoek en het prikken van een datum, begon de zoektocht naar de invulling van onze ideale dag. De huwelijksvoltrekking zou het hoogtepunt daarvan worden, maar we waren zoekende naar de ideale vorm: een combinatie van een persoonlijke invulling en een expressie van ons geloof. Persoonlijke invulling omdat het ‘onze mooiste dag’ moest worden en geloof omdat we er allebei van overtuigd zijn dat er meer is dan hier en nu. Met onze ervaring van andere huwelijken, wisten we dat het niet makkelijk zou zijn deze vorm te vinden. In Annegien vonden we een dominee die ervoor openstond om onze dienst persoonlijk en naar onze wensen vorm te geven. Elk van de drie volgende sessies was erg plezierig en zorgde voor de persoonlijke verdieping die we zochten en voorpret voor de dag gaf.
Annegien heeft deze gesprekken en de keuzes die we maakten tot een mooi en vooral persoonlijk geheel gemaakt. Dit klinkt allemaal natuurlijk goed, maar om het concreet te maken: voor ons heeft Annegien ruimte geschapen voor twee geloven, drie totaal verschillende lezingen (bijbel, Toon Hermans, Dalai Lama), verschillende muziek (pop, gospel, musical) en deze gecombineerd met haar beeld van onze gesprekken. We hebben op onze trouwdag van de hele dienst genoten en, niet onbelangrijk, onze gasten waren erg onder de indruk en vonden de huwelijksvoltrekking zo mooi en zo goed bij ons passen… Annegien, ontzettend bedankt en we denken dat er weer een aantal ‘via via’s’ binnen onze kennissenkring zijn toegevoegd, mensen die net als wij de ideale invulling van hun dag zoeken!

Sigrid en Sjoerd

Meer betekenis

Ons huwelijk door Annegien kerkelijk laten inzegenen was een zeer goede keuze. Zeer persoonlijk, al vanaf het eerste gesprek dat we met haar voerden. Het persoonlijke proces waar we met haar doorheen zijn gegaan was heel speciaal en heeft duidelijk meer betekenis aan onze voorbereidingen en huwelijksdag gegeven. We zijn daarvoor heel dankbaar.

Joris en Taletta

Hét uur van de dag

claireWij hebben er beide bewust voor gekozen niet in de kerk te trouwen. We wilden echter ook geen ‘standaardriedeltje’ van een onbekende ambtenaar van de burgerlijke stand, maar wèl verdieping tijdens ons burgerlijk huwelijk, want dat was voor ons hét uur van de dag waar het om draaide. Dit belangrijke moment wilden wij op een passende manier ingevuld hebben. We dachten dat dat niet zou lukken met een ‘standaard’ ambtenaar en gingen op zoek naar een bijzondere invulling van dat uur. We troffen in onze zoektocht Annegien, en al tijdens de eerste ontmoeting merkten we meteen dat er onderling een ‘klik’ was. Door de gesprekken met Annegien kregen we een steeds beter beeld hoe wij de dag wilden inrichten. Zij heeft ons op diverse manieren aan het denken gezet, waarbij we uiteindelijk samen de opzet van een uur hebben gemaakt. Hier kwamen hele goede en verfrissende elementen in naar voren die ons burgerlijk huwelijk tot een onvergetelijk uur hebben gemaakt. Het verliep precies zoals we in onze gedachten hadden. Heel erg bedankt hiervoor!

Arnold en Claire

Veel nadenken

Via via zijn wij bij Annegien uitgekomen om onze huwelijksceremonie te leiden. Zelf hadden we nog niet een heel goed beeld van hoe en wat, en onze beider ideeën lagen ook nog eens niet helemaal op één lijn. Annegien heeft door veel vragen te stellen en ons veel te laten nadenken het proces goed begeleid. We kregen hier de tijd voor en veel ruimte om eigen dingen in te brengen. Zo kwamen we stap voor stap steeds dichter bij onze eigen ceremonie, waar we ons goed in konden vinden. Een veel gehoord compliment was tijdens de receptie dat de ceremonie zo goed bij ons paste en dat ook ‘minder gelovigen’ deze dienst als prettig ervoeren.

Maarten en Emelie

Openheid

Wij besloten na drie jaar om elkaar officieel het jawoord te geven. De ceremonie zou voor ons op deze dag het belangrijkste moment zijn, want dat is toch waar het om gaat: het JA zeggen. Dat wilden we met een persoonlijke aanpak en met diepgang invullen. Het moest voor ons een onvergetelijk moment worden en dat is gelukt mede dankzij Annegien, die ons huwelijk op een prachtige locatie heeft voltrokken. Samen met haar hebben we een ceremonie in elkaar gezet die ons nog lang zal bijblijven. Door haar ervaringen en openheid, de sprekers en muziek op die dag, werd de plechtigheid nog mooier dan waar wij op hadden gehoopt! Annegien voelt de dingen goed aan en denkt fijn mee waardoor je met elkaar tot iets heel moois met veel betekenis komt.

Anthony en Jet

Extra verdieping

saar en ernstWaar we naar op zoek waren, hebben we bij Annegien gevonden . Een standaard huwelijksvoltrekking voor de burgerlijke stand was voor ons te onpersoonlijk. We zijn beiden met een gelovige insteek opgevoed, Winemar protestants en Marjolein katholiek. In ons dagelijks leven zijn wij echter geen van beide belijdende kerkgangers. We waren daarom op zoek naar een invulling van onze huwelijksvoltrekking die bij onze levenswijze past. Gelukkig kwamen we via familie bij Annegien uit. We hebben het vrijblijvende kennismakingsgesprek wat volgde als zeer prettig ervaren. Dit gaf een zeer prettige basis voor een verdere samenwerking naar ons huwelijk toe. Allereerst was het fijn dat tijdens de voorbereidende gesprekken de basale vragen aan de orde kwamen: Waarom wil je trouwen en waarom wil je juist met die ander trouwen? Hierover expliciet nadenken en het aan elkaar verwoorden geeft extra verdieping in onze relatie. Vervolgens hebben we ook veel tijd besteed aan het doorspreken van de kleinste details, wat absoluut tot een enorme meerwaarde van de ceremonie heeft geleid. Ten slotte heeft Annegien een prettig kritische inbreng tijdens de voorbereiding getoond, waardoor wij helemaal het gevoel hadden dat de huwelijksvoltrekking ook echt ons ritueel is geworden. Een aantal gasten die een van ons twee minder goed kenden, gaven aan door deze ceremonie het gevoel te hebben de ander nu beter te hebben leren kennen. Dit was voor ons een leuke bevestiging!

Winemar en Marjolein

Warm en compleet

rozemarijn en robOp 23 juni 2007 trouwden Rob en ik in de Rode Hoed in Amsterdam. Annegien begeleidde de ceremonie, waarbij ze niet alleen op maat in ging op het hoe en waarom van ons trouwen, maar ook de voltrekking van het burgerlijk huwelijk voor haar rekening nam, als BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). Op deze manier – een novum – konden wij ons trouwen vieren precies zoals we dat wensten, met één ceremonie op één locatie, waarbij zowel het burgerlijk huwelijk als verdieping en inhoud aan de orde kwamen. Er waren mooie woorden, er was prachtige muziek en kort en bondig aandacht voor de wettelijke stappen. Het resultaat was mooi, rustig, warm en compleet.

Rozemarijn en Rob

Absolute meerwaarde

Philip: Een kerkelijk huwelijk vergt, zeker als je geen kerkelijke achtergrond hebt, voorbereiding en vertrouwen in de predikant. Annegien gaf mij dat vertrouwen door goed te luisteren naar onze wensen. De voorbereidingen waren intensief en vrolijk en door haar heldere kijk en ervaring is het een dienst geworden waar ik achteraf erg gelukkig over ben.

Karen: We wilden niet alleen maar ‘ja’ zeggen tegen elkaar. We wilden graag een belofte uitspreken ten overstaan van onze vrienden en familie, in een vrijzinnige dienst voor ontrouwe kerkgangers… Vooral voor mij was de kerk daar de plek voor. En vooral Annegien bleek daar de aangewezen persoon voor te zijn: zij vormt een mooi evenwicht tussen praktische nuchterheid en spirituele bevlogenheid. God hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn! Na de intensieve voorpret met z’n drieën was een zeer eigen dienst het resultaat, waarin naast wij zelf en Annegien ook onze getuigen en zusjes aan het woord kwamen, afgewisseld met eigen muziek en een vrolijk kinder-intermezzo. Zo kreeg het “ja” zeggen een absolute meerwaarde!

Karen en Philip

Waardevolle input

Annegien heeft in de voorbereiding voor de viering van ons huwelijk heel goed naar ons geluisterd en voelde precies aan wat wij wilden: een zeer persoonlijke dienst. Haar ‘input’ was altijd waardevol. Samen hebben wij er een schitterend geheel van gemaakt, waar we met heel veel plezier aan terugdenken. Vooral het uitspreken van de door ons zelf opgestelde beloftes maakte het geheel zeer persoonlijk en emotioneel. Het was heel spannend om dat zo te doen.
Annegien heeft onze wensen uitstekend vertaald, en de dienst is dan ook helemaal onze dienst geworden.

Frans Jaap en Tjitske

Persoonlijke touch

Samen met Annegien hebben wij de dienst voor ons huwelijk voorbereid. Wendela heeft een duidelijk kerkelijke achtergrond, Onno is daarin totaal niet grootgebracht. Het uiteindelijke resultaat, de trouwdienst, was voor ons heel herkenbaar. Het was wat we hadden besproken. Het was een “product op maat”: persoonlijk, herkenbaar, passend bij ons en onze omgeving, bijzonder, warm, emotioneel, om nooit te vergeten!

Wij kunnen Annegien en haar werkzaamheden dan ook van harte aanbevelen:

  • Ze luistert heel goed naar je wensen en ideeën;
  • Ze zoekt (samen met jou) naar passende mogelijkheden en oplossingen;
  • Ze denkt actief mee;
  • Ze staat in het hier en nu;
  • Ze is heerlijk nuchter;
  • Ze heeft een persoonlijke ‘touch’;
  • Het resultaat is voor jou/jullie gecreëerd en is daarmee volstrekt uniek!

Onno en Wendela

Prangende vragen

We zijn niet gelovig, maar wilden wel ons huwelijk de oprechte diepgang geven die je zelden bij een burgerlijke ceremonie meemaakt. Wij hebben in besloten kring daarom een heel bijzondere bijeenkomst gehad, met veel muziek en stof tot nadenken. Onder leiding van Annegien hebben we ieder een belofte aan elkaar geschreven, die we nooit zullen vergeten. De sturing van Annegien en haar soms prangende vragen maakten het mogelijk de diepe gevoelens en voornemens jegens elkaar onder woorden te brengen. Wij vinden dit nog steeds een unieke invulling van onze huwelijksdag.

Marc en Christine

Ruimte en respect

De begeleiding van Annegien bij de voorbereiding van ons Kerkelijk Huwelijk was heel speciaal. Wij zijn allebei al wat ouder, weten wel wat we willen, maar hebben godsdienstig gezien een totaal andere achtergrond. Onze beide geloofsovertuigingen werden door Annegien goed verweven in het geheel, met ruimte en respect voor elkaar, zonder dat het belerend werd.

Annegien voelde heel erg goed aan waar gevoeligheden lagen en deed daar vervolgens ook iets mee. Haar uitstekende manier van omgaan met dit alles gaf onze trouwdag een extra bijzondere betekenis!

Hans en Mieke

Stel je vraag
Snel contact?
Ik ben benieuwd wat je vraag is!