Home

Ritualiter betekent: op ceremoniële wijze.

Je wilt op een bijzondere, stijlvolle manier stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis in je leven. Persoonlijk en volstrekt uniek; het gaat over de essentie van wat jij wilt vieren of gedenken. Het gaat om samen stilstaan bij wat het leven brengt of heeft gebracht of bij wat of wie verloren is gegaan.

Vanuit meer dan dertig jaar ervaring en met grote inzet en betrokkenheid denk ik graag mee en help ik om van dat speciale moment, vrolijk of verdrietig, juist dát moment te maken dat past. Dat raakt en je bij blijft, een leven lang.

Annegien Ochtman-de Boer
035 – 6932052, info@ritualiter.nl

Ik schreef een boek over mijn werk: Nieuwe rituelen. Vormgeven aan de belangrijke momenten in je leven. Het is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel, bijvoorbeeld bij Los in Bussum (ook digitaal) of bij bol.com

Klik hier voor meer informatie over het boek  en recensies.

Voor preekbeurten, tarieven en andere informatie (klik hier).

Ik was in de de TV-uitzending De Nachtzoen van 6 januari 2016: klik hier.

Lees hier een interview uit de rubriek Het Laatste Woord in de NRC van 2 februari 2013 en hier een ouder interview in de NRC van 6 maart 2008.

Lees hier een interview in  Dagblad Trouw van 14 mei 2008 – Trouw beloven zonder zegen of Link naar Trouw

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Ritualiter verscheen in mei 2016 deze Nieuwsbrief

 

Ervaringen

Meer ervaringen lezen >>>

Of vraag om informatie: 035 - 693 20 52, info@ritualiter.nl

Hutspotreligie

Wat doe je als je zoekt naar een feestelijke bruiloftsviering met lichte vrolijkheid die raakt aan het geloof? Wij kwamen bij Annegien terecht en zij heeft als geen ander deze wensen in onze ceremonie weten vorm te geven. In de persoonlijke, gezellige en nuchtere gesprekken die voorafgingen aan de bruiloft, spraken wij over waarom wij wilden trouwen, waarom met elkaar en waarom wij dit graag in de kerk wilden doen. Het feit dat wij uiteindelijk op een 'hutspotreligie' uitkwamen waar wij ons beiden helemaal thuis bij voelden, was bij Annegien in goede handen. Zij heeft onze huwelijksdienst vormgegeven op een manier waar wij, onze families en en alle gasten - gelovig of niet - zich thuis bij voelden en ons beiden in herkenden. Dat vinden wij fantastisch. We hebben samen veel plezier en verdieping beleefd aan de gesprekken. Ze hebben ons meer bewust gemaakt van wat we elkaar wilden beloven. Dit heeft de aanloop naar- en de bruiloft zelf erg verrijkt. We waren werkelijk bezig met elkaar en met het trouwen, naast alle praktische voorbereidingen, zoals gastenlijst, taarten en andere belangrijke zaken :-). Wij krijgen nu - een half jaar later - nog steeds reacties van mensen over onze bruiloftsdienst. Dat deze zo feestelijk, persoonlijk en zo herkenbaar voor ons samen was. Dat vinden wij een fijn compliment. En een mooi compliment voor Annegien.

Jetske en Pieter-Paul

Eigen doopbelofte

Onze beide dochters, Lotte en Barbarien, zijn door Annegien gedoopt. Het sprak voor ons vanzelf om haar als dominee te vragen omdat zij ons ook heeft getrouwd. We hadden erg goede ervaringen met de prettige manier waarop ze die dienst toen leidde en met de wijze waarop we ons trouwen in de kerk samen konden voorbereiden. We vonden het belangrijk om de doopbelofte aan Lotte en Barbarien zelf vorm te geven. Bij ons denken over en schrijven van die belofte werden we ook nu weer op pad gestuurd met huiswerk. Casper gelooft niet in een God en Lijsbeth wel. We hebben de kinderen beloofd ze te vertellen over en in contact te brengen met het geloof in God. We beloofden om ze bouwstenen aan te reiken voor hun streven naar een gelukkig leven en ze te helpen hun talenten te ontwikkelen. We spraken ook uit te beseffen dat wij dat niet alleen konden en hoefden te doen; dat daar ook anderen voor nodig zouden zijn. Daarom vonden wij het belangrijk om de plechtigheid te vieren in de aanwezigheid van die anderen: naaste familie en vrienden. Hardop uitgesproken beloften winnen zo aan kracht en krijgen een meer bindende betekenis. Wij woonden in die tijd in Duitsland maar de doopdienst vond plaats in de kerk van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum (de “thuiskerk”van Annegien). Het werd een heel intieme, feestelijke dienst, ook met mooie muziek. Samen zongen we aan het begin “Com nu met sang van zoete tonen” uit: Valerius’Gedenckklank. Dit lied zette de toon voor een dienst waaraan we nu nog steeds – de dochters, geboren in 1990 en 1992, zijn al behoorlijk groot – met heel veel plezier terugdenken.

Casper en Lijsbeth